recenzie – Cinematerapia

Cinematerapia  – de la evadare la ancorare în cotidian [Sorina Daniela DUMITRACHE]

Cinematerapia

Autoarea propune o veritabilă explorare a funcției psihoterapeutice a filmului, îmbinând lirismul expunerii recompenselor emoționale ale utilizării filmelor în educație, consiliere, dezvoltare personală și psihoterapie, cu teluricul metodologic de tip arhitectural specific unui program de cinematerapie în manieră experiențial-unificatoare.

Lucrarea de față portretizează o ecuație alchimică în care cititorul poate descifra rolul filmului în explorarea de sine, în dezvoltarea puterii de conștientizare și integrare a emoțiilor, a stărilor și a cognițiilor ce apar pe parcursul vizionării materialului audio-vizual.

http://sper.ro/editura/autori/sorina-daniela-dumitrache/cinematerapia-de-la-evadare-la-ancorare-%C3%AEn-cotidian-detail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s