CINEMATERAPIA – de la evadare la ancorare în cotidian

RECENZIE

”Autoarea propune o veritabilă explorare a funcției psihoterapeutice a filmului, îmbinând lirismul expunerii recompenselor emoționale ale utilizării filmelor în educație, consiliere, dezvoltare personală și psihoterapie, cu teluricul metodologic de tip arhitectural specific unui program de cinematerapie în manieră experiențial-unificatoare.

Lucrarea de față portretizează o ecuație alchimică în care cititorul poate descifra rolul filmului în explorarea de sine, în dezvoltarea puterii de conștientizare și integrare a emoțiilor, a stărilor și a cognițiilor ce apar pe parcursul vizionării materialului audio-vizual.”  Prof. Univ. Dr. Laurențiu Mitrofan

http://sper.ro/editura/autori/sorina-daniela-dumitrache/cinematerapia-de-la-evadare-la-ancorare-%C3%AEn-cotidian-detail

Cuprins

 Introducere

Arta cinematografică sau puterea alchimică a filmului

CAPITOLUL I.

Utilizarea filmului în procesul educativ alternativ și complementar

1.1. Cinemaeducația. Accepțiuni și definiții 18
1.1.1. Contexte și reguli ale utilizării filmelor în procesul de predare-învățare-evaluare 28
1.1.2. Procesul de selecție a filmelor în educație 34
1.2. Filmul și învățarea experiențială 35
1.3. Utilizarea filmului în training-ul profesioniștilor în asistarea umană (psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, asistență socială) 39
1.4. Beneficii ale utilizării filmului în educație 44
1.5. Limite ale utilizării filmului în educație 46
1.6. Consilierea alternativă prin realizarea de filme 48
1.7. Consilierea și orientarea pentru carieră cu ajutorul filmului 50
CAPITOLUL II.

Cinematerapia. Filmul ca ecran de proiecție și stimul pentru „re-construcția” umană

2.1. Introducere. Aplicații în cotidian ale conținutului filmelor 53
2.2. Puterea vindecătoare a artei. Biblioterapie și cinematerapie 60
2.3. Ce este și ce nu este cinematerapia. Accepțiuni și definiții. 64
2.4. Cercetări și studii recente în domeniul cinematerapiei 74
2.5. Beneficiarii procesului cinematerapeutic 85
2.6. Elemente-cheie în conducerea unui grup de cinematerapie 87
2.6.1. Procesul de selecție a filmelor 87
2.6.2. Instrucțiuni pentru terapeut 91
2.7. Beneficii ale utilizării filmului în procesul de dezvoltare personală, consiliere și psihoterapie 93
2.8. Limitele cinematerapiei 98
CAPITOLUL III.

Cinematerapia în manieră experiențial-unificatoare

3.1. Metoda P.E.U. (Psihoterapia Experiențială a Unificării). Caracteristici generale 101
3.2. Lucrul cu filmul în manieră experiențial-unificatoare 106
3.2.1. Elemente definitorii și instrumente ale cinematerapiei experiențial-unificatoare 106
3.2.2. Activarea stării de martor 109
3.2.3. Ghidajul meditativ 113
3.2.4. Instructajul terapeutului, folosit în cadru cinematerapeutic 115
3.2.5. Dimensiunea provocativă a filmului 119
CAPITOLUL IV.

Cinematerapia în grupul de dezvoltare personală cu tineri

4.1 Utilitatea cinematerapiei în grupul de dezvoltare personală cu tineri 121
4.2. Materialele audio-vizuale și creierul 125
4.3. Procesarea conținutului materialului audio-vizual în relație directă cu propriul sine 132
4.4. Rolul cinematerapiei experiențial-unificatoare (CT.E.U) în dezvoltarea creativității și inteligenței emoționale 135
4.4.1. Depăşirea barierelor creativităţii prin cinematerapie 138
4.4.2 Antrenarea inteligenţei emoţionale prin intermediul cinematerapiei experienţial-unificatoare 142
4.4.3. Interconexiuni între inteligență emoțională, creativitate și stimă de sine, depresie, anxietate și agresivitate. Studii și cercetări. 149
 CAPITOLUL V.

Model de lucru. cinematerapia de grup în 10 ședințe.

(Organizarea și derularea unui modul de dezvoltare personal centrat pe cinematerapie în manieră experiențial-unificatoare)

5.1. Etapele programului cinematerapeutic 156
5.2. Desfășurarea propriu-zisă a modulului de dezvoltare personală centrat pe cinematerapie în manieră experiențial-unificatoare 159
5.3. Ghidajul meditativ 161
5.4. Derularea ședințelor din cadrul modulului experiențial de dezvoltare personală centrat pe cinematerapie în manieră P.E.U. 166
5.4.1. Şedința 1 – Universul copilăriei și al familiei 167
5.4.2. Ședința 2 – Balul demascării. Chipul din spatele măștii. Autenticitate versus inautenticitate. 170
5.4.3. Şedința 3 – Invitație la zbor – zborul interior 175
5.4.4. Ședința 4 – Creativitatea: apa vie a unui Eu matur și fericit 180
5.4.5. Ședința 5 – Exercițiu de echilibru și autenticitate 183
5.4.6. Ședința 6 – Identitate versus identitate confuză 185
5.4.7. Ședința 7 – Eros – sursa vieții 187
5.4.8. Ședința 8 – Umbra morții / lumina vieții 189
5.4.9. Ședința 9 – La braț cu cei respinși. Exersarea empatiei. 192
5.4.10. Ședința 10 – Ecran adaptat realității și absurdului 195
CAPITOLUL VI.

Efectele restructurative ale cinematerapiei experiențial-unificatoare

201
Bibliografie 215

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s